18.04., Centrum současného umění DOX

Daně – umění se (ne)dělit


Proč bohatí neplatí daně, ale dávají na charitu?

18.04.
19:00 - 21:00
Centrum současného umění DOX
Poupětova 1
Praha 7
ZDARMA

Panelová diskuse na téma daní v rámci projektu Duše peněz.

V čem tkví paradox spočívající v tom, že řada bohatých firem / mecenášů se snaží vyhýbat placení daní, ale zároveň dávají „až 99%“ svého bohatství na veřejně prospěšné účely. Debata bude zaměřená i na roli daní, resp. dopady daňových úniků v těch nejchudších zemích.

Více k projektu:

Mít peníze a procházet nočním davem,
chráněný penězi, konejšený penězi, otupený penězi,
kdy sám dav jsou peníze, dech jsou peníze,
nikde sebenepatrnější věc, která by nebyla penězi, penězi, penězi,
peníze jsou všude a stále jich není dost, a potom žádné peníze
nebo málo peněz nebo míň peněz a víc peněz, avšak peníze,
vždycky peníze, a jestli máte peníze, nebo nemáte peníze,
jsou to peníze, co se počítá, a peníze dělají zase peníze,
ale čím to, že peníze dělají peníze?

– Henry Miller, Obratník Kozoroha (1939)

Svět, ve kterém žijeme, je světem peněz. Globální mašinérie je poháněna penězi, všechno co děláme, souvisí s penězi. V dnešní době, kdy bohatství vytváří stále hlubší propasti ve společenském uspořádání a svět se potýká s bezprecedentní ekonomickou nerovností, se peníze zároveň staly jedním z největších moderních tabu.

Multimediální výstavní projekt DUŠE PENĚZ se soustředí na peníze jako na fenomén, jehož jsme všichni – dobrovolně či nedobrovolně – součástí. Prostřednictvím děl a projektů řady zahraničních i českých umělců se pokouší zkoumat způsob a některé důsledky toho, jak je dnešní svět důsledně kolonizován prostřednictvím současného ekonomického modelu.

Projekt se zabývá rozsahem, rozmanitostí a absurditou současné situace, kdy komodifikace úspěšně ovládla společenský život a každý počin (včetně počinu uměleckého) se stává komoditou. Mechanismus současného ekonomického modelu zároveň vytváří kategorie „vítězů“ a „poražených“ v závislosti na tom, kterou část ekonomického spektra lidé zaujímají, a především na tom, jak „dobří“, „špatní“, „úspěšní“ či „selhávající“ spotřebitelé jsou. Dokonce i umění se stalo speciálním druhem spotřebního zboží, jehož vlastnictví demonstruje vyšší společenské postavení jeho majitele. Slovy Theodora Adorna je dnes umělecké dílo absolutní komoditou, fetišem, který je vyčíslen penězi, protože jde o jedinečný originál.

Realita, která je na současném ekonomickém modelu založena, a které jsme se všichni obdivuhodně přizpůsobili, je realitou, která se zdá být naprosto logická, ale ve skutečnosti je zcela patologická. Pochopení této skutečnosti může výrazně ovlivnit naše každodenní fungování v dnešním světě.

Výstava představí také některé současné světové experimenty a iniciativy, které nabízí – pokud ne reálnou alternativu neudržitelné ekonomiky založené na trvalém růstu – alespoň velmi potřebnou změnu perspektivy.

VYSTAVUJÍCÍ UMĚLCI

Ian Berry, Denis Beaubois, Jota Castro, Libia Castro & Ólafur Ólafsson, Jiří Georg Dokoupil, Thomas Hirschhorn, Alfredo Jaar, Richard Jones, José María Cano, Daniel Knorr, Lisa Kristine, František Kupka, Benny Lam, Thomas Locher, Ján Macko, Fernando Moleres, Orta Levi + Núria Güell, Robert Palúch, Paolo Patrizi, Vojtěch Pavlíček, Dan Perjovschi, Nina Pohl, Marek Schovánek, The Krasnals, Michael Wolf, Matthias Ziegler

SUPERMARKET MRTVÝCH

instalace Wolfganga Scheppeho ve spolupráci s Staatliche Kunstsammlungen Dresden a Museum & Research Foundation

Součástí výstavního projektu bude série veřejných performance, projekcí dokumentárních snímků, intervencí ve veřejném prostoru, workshopů a dalších programů.

Kurátor: Leoš Válka

Spolukurátorka: Michaela Šilpochová

web: www.dox.cz/cs/vystavy/duse-penez

Našeho programu se zúčastní:

foto

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je hlavní ekonom finanční skupiny Roklen a zpravodajského portálu Roklen 24. Přednáší na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde je členem akademické obce Národohospodářské fakulty. Také přednáší na Vysoké škole ekonomie a managementu, působí jako ekonomický expert Platformy pro internetovou ekonomiku a zasedá ve správní radě think-tanku Prague Twenty, jejž dříve vedl z pozice výkonného ředitele. Je autorem řady populárních i odborných ekonomických článků. V minulosti působil jako ekonomický konzultant, dále jako hlavní analytik časopisu Týden a deníku Lidové noviny. Řídil redakci ekonomického týdeníku Profit. Publikoval víc než stovku osobních rozhovorů s předními světovými finančníky a ekonomy včetně mnoha laureátů Nobelovy ceny.